KONTAKT

Moje podnikanie začalo v malých priestoroch, ktoré mi poskytli rodičia, kedy sme časť rodinného domu v obci Komjatná prerobili podľa všetkých platných noriem a predpisov. Tu som pôsobila a piekla pre Vás viac ako dva roky. Práce ale pribúdalo a tak prišiel čas niekam sa posunúť. Preto som sa v máji tohto roku, už aj so stálou zamestnankiňou presťahovala do väčších a pre Vás dostupnejších priestorov na ulici Štefana Moyzesa v Ružomberku.

0918 077 739    |    odadky@gmail.com    |    instagram.com/odadky

Štefana Moyzesa 5

Ružomberok 034 01

Prevádzkové hodiny: Podľa objednávok Pon-Pia

Pokiaľ máte záujem prísť si objednávku dohodnúť osobne , odporúčame si vopred telefonicky dohodnúť presný čas.

​Ďakujeme za správu!